Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Tag Archives: пропан-бутан

Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕД

Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕД

ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД дава настоящата референция на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД в уверение на това, че фирмата извърши изцяло и без забележки преустройство и промяна на технологията за зареждане на резервоарите с пропан-бутан съгласно чл. 60 от НУБЕТНГИВВГ на обект: РК “ЕЛАЦИТЕ – МЕД” АД, Складово стопанство за газ пропан-бутан в производствено – ремонтна база, Подобект: Резервоарен парк и място за разтоварване на автоцистерни.

Доволни сме от качеството на строително-монтажните работи, от обслужването и от изпълнението на поставените задачи и изисквания от наша страна.

Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕД

Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕДЕЛАЦИТЕ МЕД” АД дава настоящата референция на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД във връзка изпълнението на договор за абонаментно техническо обслужване и поддържане на:

 • Промишлена газова инсталация с рег. №  СГИ 0444;
 • Промишлена газова инсталация с рег. №  СГИ 0445;
 • Промишлена газова инсталация с рег. № СгГИ 0316;
 • Промишлена газова инсталация с рег. № СгГИ 0350;
 • Резервоар за пропан-бутан с рег. № СгСН 0093;
 • Резервоар за пропан-бутан с рег. № СгСН 0082;
 • Резервоар за пропан-бутан с рег. № СгСН 0075;
 • Газови кондензни водогрейни котли – 6 бр.;
 • Керамични газови излъчватели – 165 бр.;
 • Електрически изпарител за пропан бутан – 2 бр.;

КАЛИБРИРАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИ

Фирмата извършва всични необходими дейности за спазване на Наредба Н-18 от 13.12.2006г.:

 • почистване на резервоари за светли горива /ЛЗТ/ и пропан-бутан /LPG/;
 • калибриране на резервоари за светли горива /ЛЗТ/ и пропан-бутан /LPG/;
 • изработване на контролен отвор за нуждите на Държавните органи;
 • изработване на информационна табела съгласно Наредба Н-18 от 13.12.2006 г.
 • въвеждане на даннните от калибровъчна таблица;
 • и други;