Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Category Archives: Новини

Договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.089-4487-C01 „Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

12

 

На 16.08.2021 г. ГАЗТЕХ БГ ЕООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.089-4487-C01 „Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия , реализирали оборот над 500 000 лв. За справяне с последиците от COVID-19, като резултат е  постигането на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът ще се изпълнява от 16.08.2021 г. до 16.11.2021 г.

Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 50 000,00  лв. европейско финансиране и  0,00 лв. национално съфинансиране.

Договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-4100-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

12

 

На 17.07.2020г. ГАЗТЕХ БГ ЕООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-4100-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020. Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

 

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Проектът ще се изпълнява от 17.07.2020г. до 17.10.2020г.

 

Общата стойност на проекта е 9900,00 лв., от които 8 415,00 лв. европейско и  1 485,00 лв. национално съфинансиране.

Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕД

Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕД

ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД дава настоящата референция на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД в уверение на това, че фирмата извърши изцяло и без забележки преустройство и промяна на технологията за зареждане на резервоарите с пропан-бутан съгласно чл. 60 от НУБЕТНГИВВГ на обект: РК “ЕЛАЦИТЕ – МЕД” АД, Складово стопанство за газ пропан-бутан в производствено – ремонтна база, Подобект: Резервоарен парк и място за разтоварване на автоцистерни.

Доволни сме от качеството на строително-монтажните работи, от обслужването и от изпълнението на поставените задачи и изисквания от наша страна.