Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ - етап 1

This slideshow requires JavaScript.

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. Разширението се състои в:

  • увеличаване обема на съществуващия резервоарен парк, като бяха монтирани 3 бр. резервоара за пропан-бутан с обща вместимост 780 м³;
  • изграждане на помпено-компресорна станция за газ пропан-бутан, като бяха монтирани 2 бр. компресориBLACKMER LB601L с общ капацитет 216 m³/h и 2 бр. помпа SIHI модел UEA 8006 с общ капацитет 120 m³/h;
  • изработване на електрически и КИПиА табла за захранване, управление, контрол и сигнализация на монтираните съоръжения;
  • изграждане на промишлена газова инсталация, с която се постига съвместната работа на новото и съществуващо оборудване, което включва 18 бр. жп цистерни, 4 бр. авто-изливни устройства и завод за пълнене на бутилки с пропан-бутан.
 Доставените и монтирани съоръжения, както и изградената промишлена газова инсталация съответстват на директива 97/23/EC, както и на изискванията на „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталациите за втечнени въглеводородни газове”.

Обекта е въведен в експлоатация през м. Януари 2012 г. Строителните работи са извършени от фирма „ЕДЕМ Д2” /http://www.edem-d2.com/. Главен проектант на обекта е утвърденият инж. Любомир Арсов /arsov@nsc-bg.com/ и неговият квалифициран екип.