Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

За ГАЗТЕХ БГ

“ГАЗТЕХ БГ” ЕООД е регистирирано в Софийски градски съд през 2004 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище гр. София, община Илинден, жк. Света Троица, бл.147, вх. А, ет. 5, ап. 10 и адрес на управление гр. София, кв. „Овча купел”, ул. „Земеделска” № 4. Дружеството се управлява и представлява от Любомир Денков Славов.

Основният предмет на дейност на “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД е проучване, проектиране, изграждане, доставка, монтаж, ремонт, преустройство и сервиз на съоръжения с повишена опасност (СПО). От началото на своето функциониране фирмата е получила разрешение за дейност от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за поддържане, ремонтиране и преустройство на газови съоръжения и инсталации, както и за поддържане, ремонтиране и преустройване на котли парни и водогрейни – високо налягане, съдове работещи под налягане и тръбопроводи за пара и гореща вода, а от 2007 г. е вписана в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с регистрационен № С231, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни котли с работно налягане до 1.6 МРа и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, преносни и разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи. 

От м. Юни 2011 г. “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД притежава и разрешение от ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) за извършване на: Поддържане на ограничителни устройства за котли и съдове с работно налягане по-високо от 1.0 МРа.

“ГАЗТЕХ БГ” ЕООД притежава удостоверение за участие в процедури за възлагане на поръчки свързани с отбраната и сигурността на Република България за проучване, проектиране, изграждане, доставка, монтаж, ремонт, преустройство и сервиз на съоръжения с повишена опасност (СПО).

До момента “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД е доказала своя професионализъм пред едни от най-големите си клиенти: “ЕКОГАЗ КОНСУЛТ” ООД, “СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД, “ТОПЛИВО” АД, “ГАЗТРЕЙД” АД, “МЕТАМОДУЛ” ООД, “ТЕМПО ПЕТРОЛ” ЕАД, “АДА- ИМ” ООД, “БУТАН-ГАЗ” ООД, “ОМАКС” ЕООД, “М-ГАЗ” ЕООД-Русе, “БУЛМАРКЕТ СОФИЯ” ЕООД, “ВЕКТА” ООД-Пловдив, “РОЕ БЪЛГАРИЯ” ООД,  ”OMВ БЪЛГАРИЯ” ООД, “ПЕТРОЛ” АД и не на последно място “СОФИЯГАЗ” ЕАД, с което има сключен договор като неин подизпълнител за изграждане на газови инсталации от битовия и обществен сектор.Фирмата извършва ежемесечно абонаментно техническо обслужване и поддържане на над 30 газозарядни станции за ПРОПАН-БУТАН, 17 газозарядни станции за компресиран природен газ и повече от 45 административни и промишлени обекта, работещи на пропан-бутан и метан, над 12 котелни централи и има сключени договори за сервиз на над 400 газови инсталации от битовия сектор.

Едни от големите ни клиенти са – „СОФАРМА” АД, „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ” (ДП РВД), „ДАНОН – СЕРДИКА” АД „ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО. БЪЛГАРИЯ” АД, Издателство „ПРОСВЕТА” АД, ББЛРП – Банкя,”КРАЙБУРГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, “ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД, „КЕНДИ” ООД.

Служителите в дружеството представляват централен фактор във вътрешната среда на фирмата и като такъв висшето ръководство непрекъснато се стреми да го сплотява. Кадрите, които са наети за работа във фирмата са подбрани на конкурсна основа и притежават необходимата квалификация.

Освен, че разполага с добре квалифициран персонал, фирмата притежава отлична материална и техническа осигуреност. Съчетанието на тези три така важни в условията на конкурентна пазарна среда ресурси, прави фирмата предпочитан изпълнител на услуги в областта на газопреносните системи.

Мисията на фирмата е да предложи на своите клиенти висококачествено изпълнение на услуги и доставка на оборудване в областта на газопреносните системи, като съчетае бързина, организираност и качество, изпълнени при пълно спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Ето защо и занапред ръководството на фирмата ще се старае да запази и усъвършенства вътрешно-фирмената си култура и отношение към клиента.

ОБЕКТИ НА ФИРМАТА

ГАЗОЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ПРОПАН-БУТАН

ЕТ ”ДЕВА” – М. Радевски гр.София- газозарядна станция
ЕТ “ХАРИ” – Х. Харалампиев гр. Берковица- газозарядна станция
ЕТ “БЕТАКОМ” 33 – гр. София, жк. Младост-1А- газозарядна станция
“ИНТЕР ОЙЛ” ООД – гр. Долна Баня – газозарядна станция
“ТЕМПО-ПЕТРОЛ” ЕАД – гр. София, жк. Младост-1А- газозарядна станция
“ТЕМПО-ПЕТРОЛ” ЕАД – гр. София, жк. Дружба -1- газозарядна станция
“ТЕМПО-ПЕТРОЛ” ЕАД – гр. София, жк. Дружба -2- газозарядна станция
“ТЕМПО-ПЕТРОЛ” ЕАД – гр. София, околовръстен път до с. Чепинци
“ГЕЯ – 96″ ООД – гр. София, жк. Младост-4- газозарядна станция
“ГЕЯ – 96″ ООД – гр. София, площад “Велчова завера”- газозарядна станция
“ЦВЕТЕН ПЛАМЪК” ООД – гр. София, жк. Обеля, срещу хлебозовода- газозарядна станция
“СТОРМ– 98″ ООД – гр. София, ул.Сребърна- газозарядна станция
“ИНТЕР ПЕТРОЛИУМ ЕНД ПАРТНЕРС” ООД – гр. Костенброд, на входа от София
“ДРАГАЛ” ООД – гр. Драгоман – газозарядна станция

РАЗТОВАРИЩА ЗА ПРОПАН-БУТАН

“ЕЛ ПИ” ООД на територията на завод “ВЕРИЛА”
“Бутан газ” ООД на територията на завод “СТОМАНА”, гр. Перник – 2 етап
“Бутан газ” ООД на територията на завод “СТОМАНА”, гр. Перник – 3 етап
“ГАЗСНАБ” ООД на територията на “МЕТАЛСНАБ”, с. Ботунец
“ТОПЛИВО” АД, гр. Добрич – 1 етап
“ТОПЛИВО” АД, гр. Добрич – 2 етап
“ТОПЛИВО” АД, гр. Сливен
“СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД, гр. София – 1 етап
“СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД, гр. София – 2 етап

МЕТАНСТАНЦИИ – КОМПРЕСИРНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ

“МЕТАМОДУЛ” ООД – гр. София, ул.”Каменоделска” – 1 етап “GALLILEO”
“МЕТАМОДУЛ” ООД – гр. София, ул.”Каменоделска” – 2 етап “GALLILEO”
“МЕТАМОДУЛ” ООД – гр. София, бул.”Симеоновско шосе” “GALLILEO”
“ТЕМПО-ПЕТРОЛ” ЕАД – гр. София, жк. Дружба -2. “SAFE”
“ОМИКС” ООД – гр. Ямбол “SAFE”
“БУЛРОМГАЗ 2000″ ЕООД – гр. Пловдив “SAFE”
“М-ГАЗ” ЕООД – гр. Русе “SAFE”
“М-ГАЗ” ЕООД– гр. Пловдив “SAFE”
“ВЕКТА” ООД – гр. Пловдив “SAFE”
“ВЕКТА” ООД – гр. Пазарджик “SAFE”
“ВИГО-ГАЗ” ООД – гр. Бургас “SAFE”
“КУМАКСИНВЕСТ” ЕООД – гр. Казанлък “SAFE”
“БУЛМАРКЕТ СОФИЯ” ЕООД – ул.”Никола Мушанов” “NOUVO PIGNONE”
“БУЛМАРКЕТ СОФИЯ” ЕООД – ул.”К. Преславски” “NOUVO PIGNONE”
“САМЕЛ 90″ ЕАД – гр. Самоков “ASPRO”
“БЕЛАДЖИО” ООД – гр.София, бул.”Европа”182 “BRC”
“РАЙКОВСЕРВИС” ООД – гр. Хасково “RUZZA”
OMV – гр. Пазарджик “NOUVO PIGNONE”
“ТИТАН 96″ ЕООД, гр. Кюстендил

РЕМОНТ И ИЗПИТАНИЯ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ

от АГРС Елин Пелин до “ВЕРИЛА” АД
от АГРС Елин Пелин до “ШАМОТ” АД
от АГРС Елин Пелин до “ МАЛЦ” АД
от разпределителен на ТЕЦ ”СОФИЯ ИЗТОК” до ЕЦ на “ДП РВД”
от гр.Елин Пелин до гара Елин Пелин
от гара Елин Пелин до с. Нови хан

ГАЗИФИЦИРАНЕ НА АСВАЛТОВИ БАЗИ

“ПЪТНО ПОДЪРЖАНЕ”- ЯМБОЛ, с. Веселиново
“ГРАНИТ 97” АД, с.Коняво, общ.Кюстендил
“ПЪТСТРОЙ-92”, база с. Саранци
“ПЪТСТРОЙ-92”, база с.Ръждавец
“ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕАД, р-н Кремиковци

КОТЕЛНИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ – ГАЗИФИКАЦИЯ

“ВМА” болнична база „Овча Купел” – газификация и отопление 2 МW
“ВМА” ББРЛП гр. Банкя – газификация и отопление 5х600 kW
“СИРИУС” ЕООД – газификация и отопление 860 kW
“Билд Имидж Импрес”- ООД – газификация и отопление 6х650 kW
“ВЕКТА” ООД – газификация парова централа 1 МW
“СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – газификация и отопление 4х800 kW
“НЮ КОНСТРУКШАН ГРУП” ООД – газификация и отопление 2х1 МW
“КИРОВ БОШ” АД – газификация и отопление 800 kW
Оранжериен комплекс с. „СТОЕВО”
“СИМПРОЛИТ БГ” ЕООД – газификация и отопление 2х600 kW
“БУРТЕРА СТРОЙ ГРУП” ЕООД – газификация и отопление 2х800 kW
“РЕНУС БЪЛГАРИЯ” ООД – газификация и отопление 360 kW
“РИГАНА”ООД – газификация и отопление 160 kW
“ЕВРОПАЛАС” ООД – газификация и отопление 2х160 kW