Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Monthly Archives: October 2013

РЕФЕРЕНЦИЯ от ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД

РЕФЕРЕНЦИЯ от ОМВ РоженОМВ БЪЛГАРИЯ ООД издава настоящата референция на ГАЗТЕХ БГ ЕООД в уверение на това, че дружеството успешно изпълни поръчка с предмет: Подмяна на газово трасе, доставка и монтаж на газово оборудване на обект 1001 гр. София, бул. Рожен, собственост на ОМВ БЪЛГАРИЯ.

ГАЗТЕХ БГ ЕООД извърши в срок, с високо качество и отговорност възложените от нас строителни работи по цялостното изпълнение на обекта. Възложената работа се изразяваше в подмяна на тръбопроводи подземен участък и строителните работи свързани с тяхната подмяна с KPS LPG pipe system.

РЕФЕРЕНЦИЯ от ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД

Референция ОМВ оборудване

Уважаеми дами и господа,

С настоящата референция изразяваме нашето удовлетворение от фирма „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД, като коректен и отговорен партньор при взаимните ни бизнес отношения. Вследствие на отличната ни съвместна работа през 2011 г. и 2012 г. и доказан професионализъм, възложихме на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД изпълнението на договор с предмет: Проверка на LPG оборудване и документация на обектите, собственост на „ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД.

„ГАЗТЕХ БГ” ЕООД създаде възможно най-добра организация за своевременното изпълнение на договора, като положи необходимите грижи и усърдие да изпълни възложените и възникналите работи в технологично приемливи срокове. Осигурена бе необходимата механизация и специализирана техника.

РЕФЕРЕНЦИЯ от ДП РВД

РЕФЕРЕНЦИЯ от ДП РВДРЕФЕРЕНЦИЯ за „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД

Тази  референция се издава, за да послужи пред бъдещите клиенти на фирма “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД ,в уверение на това, че същата през периода от 2009 г. до 2012 г.  е изпълнила договори за абонаментно обслужване и поддържка на газопроводно отклонение до ЕЦ на УВД в гр.София, включващо техническо обслужване, профилактика, периодичен преглед и ремонт на газопроводното отклонение и съоръженията към него до газовите горелки на водогрейните котли. Всички  дейности бяха извършени професионално и в срок, в съответствие с нормативните изисквания.

ДП РВД има сключен едногодишен договор № 416/21.12.2012 г. с фирма  “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на газопроводно отклонение от врязване в газопровод, собственост на „ Топлофикация София” до ЕЦ на УВД”.

С настоящата референция препоръчваме  “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД  като надежден търговски партньор.

София, Октомври 2013г.

СТОЯН ТОДОРОВ
Заместник-генерален директор ТД на ДП РВД