Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Monthly Archives: March 2013

КОНСУЛТАЦИИ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ /ЗАДС/

• Услугата включва:
- Консултации за привеждане на Данъчни складове в съответствие с Наредба №3.
- Анализи и мотивационни становища за откриване на процедура по лицензиране и регистриране по ЗАДС – положителни и отрицателни страни, съобразени с конкретния клиент.
- Консултации относно възстановяване на акциз, възможности и необходими документи.
- Консултации свързани с: възражения срещу съставени актове за установяване на административни нарушения от митническата администрация, обжалване на наказателни постановления по съдебен ред, възражения срещу ревизионни доклади съставени от митническата администрация, обжалване на ревизионни актове пред висшестоящ орган и други. Извършване на вътрешен одит на водената отчетност по ЗАДС.

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ

От създаването си „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД доставя висококачествено ново оборудване и арматура за газови инсталации, работещи с пропан-бутан и природна газ, като:

 • Предпазна, спиратела и регулираща арматура;
 • Помпи за пропан-бутан;
 • Компресори за пропан-бутан;
 • Компресорни станции за компресиран природен газ;
 • Мини компресорни станции с вградена колонка за зареждане с компресиран природен газ;
 • Газо-регулаторни табла за работа с пропан-бутан;
 • Газо-регулаторни табла за работа с компресирана природна газ;
 • КИПиА табла;
 • и др.

Фирмата предлага също и употребявано и възстановено оборудване с гаранция.

Оборудване за метанстнации ASPRO™

This slideshow requires JavaScript.

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на  ASPRO™.

ASPRO™ е международна компания, занимаваща се със производството и продажба на системи за компресиране на природна газ. От 1984 г. фирмата е монтирала над 4000 компресори в 38 страни.

Философията която следва компанията е:

 • Стремеж да предложи на своите клиенти отлично обслужване.
 • Стремеж за постоянно развиване, проучване и разработването на нови иновационни технологии с глобално приложение.
 • Стремеж за широка продуктова линия, адаптивна към нуждите на всеки клиент.
 • Стремеж за надеждността на своите продукти и следпродажбено обслужване и ефективния решения по целия свят.

Брошури в PDF-формат:

 

СЕРВИЗ НА ГАЗОВИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

СЕРВИЗ  НА ГАЗОВИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

“ГАЗТЕХ БГ” ЕООД осигурява гаранционното и извънгаранционното обслужване на газови и отоплителни инсталации. За целта поддържа на склад голяма част от консумативите и бързоизносващите се резервни части.
Фирмата извършва и абонаментно техническо обслужване на битови, административни и промишлени обекти, работещи на пропан-бутан и метан съгласно Наредба за устройството, безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоражения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и Наредба за устройството,безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане.
Част от услугите, който предлагаме са:

 • Проверка, настройка и ремонт на предпазно – изпускателни и отсекателни клапани, газсигнализационни системи, пресостати и нивосигнализиращи системи, КИПиА системи, електро табла и електрически системи;
 •  Периодичен технически прегледи на СПО /резервоари, ресивери, парни и водогрейни котли/ и прилежащите им инсталации, включващ:

-вътрешен и външен преглед на съдовете под налаягане;
-радиографичен контрол на съдовете под налаягане;
-калибриране на съдове;
-извъшване на изпитания за якост и плътност;
-изпитания на гъвкави шлангове;
-и други.

 • Ремонт и преустройство на съоръжения под налягане, газови и отоплителни инсталации;

Фирмата извършва контрол върху документацията на обслужваните обекти и оказва пълно съдействие при провеждане на  периодичните технически прегледи осъществявани от РО на ИДТН.