Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

РЕФЕРЕНЦИЯ от ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД

Референция ОМВ оборудване

Уважаеми дами и господа,

С настоящата референция изразяваме нашето удовлетворение от фирма „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД, като коректен и отговорен партньор при взаимните ни бизнес отношения. Вследствие на отличната ни съвместна работа през 2011 г. и 2012 г. и доказан професионализъм, възложихме на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД изпълнението на договор с предмет: Проверка на LPG оборудване и документация на обектите, собственост на „ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД.

„ГАЗТЕХ БГ” ЕООД създаде възможно най-добра организация за своевременното изпълнение на договора, като положи необходимите грижи и усърдие да изпълни възложените и възникналите работи в технологично приемливи срокове. Осигурена бе необходимата механизация и специализирана техника.

При започване на работа ни бе предоставен подробен график за изпълнението на предвидените дейности, който се спази стриктно и позволи да бъде създаден много добър синхрон между двете фирми.

„ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД е с много добри  впечатления от цялостната дейност на фирмата във връзка с изпълнението на договора и я препоръчва като надлежен партньор за съвместна работа.

 

Петър Величков
Изпълнителен директор
ОМВ България ООД