Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Tag Archives: ГРТ

Сертификат за качество за ГРТ

Quality Certifications CE - GRP

“ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече притежава сертификати за качество за „Табло газорегулаторно – ГРТ 20/0,4 МРа до 500 нм³/ч и до 1000 нм³/ч”, удостоверяващ, че изделието съответства на приложимите за него съществени изисквания на Директива 97/23/ЕС въведена с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

ГАЗО РЕГУЛАТОРНИ ТАБЛА (ГРТ)

Gas main switch-boards“ГАЗТЕХ БГ” ЕООД произвежда ГРТ с дебит от 6 нм3/час до 1 300 нм3/час. ГРТ се използват за декомпресиране на природния газ.

ГАЗО РЕГУЛАТОРНИ ТАБЛА (ГРТ)

This slideshow requires JavaScript.

“Газтех БГ “ЕООД произвежда ГРТ с дебит от 6 нм3/час до 1 300 нм3/час. ГРТ се използват за декомпресиране на природния газ. Таблата се комплектоват с разходомер за газ, при желание на клиента. ГРТ може са са с изходящо налягане от 2 до 10 атмосфери. ГРТ са с марка Œ.
нм3 - (нормален метър кубичен)