Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Tag Archives: референция

Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕД

Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕД

ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД дава настоящата референция на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД в уверение на това, че фирмата извърши изцяло и без забележки преустройство и промяна на технологията за зареждане на резервоарите с пропан-бутан съгласно чл. 60 от НУБЕТНГИВВГ на обект: РК “ЕЛАЦИТЕ – МЕД” АД, Складово стопанство за газ пропан-бутан в производствено – ремонтна база, Подобект: Резервоарен парк и място за разтоварване на автоцистерни.

Доволни сме от качеството на строително-монтажните работи, от обслужването и от изпълнението на поставените задачи и изисквания от наша страна.

Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕД

Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕДЕЛАЦИТЕ МЕД” АД дава настоящата референция на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД във връзка изпълнението на договор за абонаментно техническо обслужване и поддържане на:

  • Промишлена газова инсталация с рег. №  СГИ 0444;
  • Промишлена газова инсталация с рег. №  СГИ 0445;
  • Промишлена газова инсталация с рег. № СгГИ 0316;
  • Промишлена газова инсталация с рег. № СгГИ 0350;
  • Резервоар за пропан-бутан с рег. № СгСН 0093;
  • Резервоар за пропан-бутан с рег. № СгСН 0082;
  • Резервоар за пропан-бутан с рег. № СгСН 0075;
  • Газови кондензни водогрейни котли – 6 бр.;
  • Керамични газови излъчватели – 165 бр.;
  • Електрически изпарител за пропан бутан – 2 бр.;

Референция от ДЖИ ПИ ГРУП ООД

Референция от ДЖИ ПИ ГРУП ООДДЖИ ПИ ГРУП ООД издава настоящата референция на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД във връзка изпълнението на договор за: Подготовка на резервоари за калибровка, в съответствие с изпълнението на изискванията на Наредба H-18 за 14 броя обекти – бензиностанции собственост на РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ.

 „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД изпълни своевременно и качествено  възложеното с договора, като използва квалифицирани кадри с опит в съответния бранш. Фирмата също така спази всички изисквания на правилата и нормите за безопасни условия на труд, изискуеми съгласно действащото законодателство и стандарти, както и стриктно спази ПБЗ на всеки един от обектите.