Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Tag Archives: Метанстанция

Метанстанция “МЕТАМОДУЛ” ООД, с. Разлив

This slideshow requires JavaScript.

Автомобилна газоснабдителна станция за компресиран природен газ на фирма “МЕТАМОДУЛ” ООД, с адрес – Землището на с. Разлив, общ. Правец, е разработена и въведена в експлоатация през януари 2010 г. от фирма “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД. На газоснабдителната станция са монтирани:

Метанстанция на „Петрол” АД, гр. Варна

Метанстанция на Петрол АД, гр. Варна

This slideshow requires JavaScript.

Метанстанция на „Петрол” АД, гр. Варна
През 2010 г. месец май на съществуваща бензиностанция 2106 на фирма “Петрол” АД с адрес гр. Варна, кв. Бриз бе направено преустройство и монтиран компресор тип “Microbox Gallileo” MXL 185-4-1500-5 с мощност 135 kW, 4 степени, 1500 оборота и максимална консумация от 900 nm³/h. Захранването на газстанцията става от централен газопровод, с работно налягане от 1.6 MPa. С тази реконструкция капацитета на обекта се повишава до 2100 nm³/h.

Метан станции завършени от Газтех ЕООД

Преустройство метанстанция “МЕТАМОДУЛ” ООД

This slideshow requires JavaScript.

През 2009 г. месец декември на съществуваща метанстанция на фирма “МЕТАМОДУЛ” ООД с адрес кв. “Кристал”, гр. Перник бе направено преустройство и монтиран втори компресор тип “Microbox Gallileo” MXL 185-4-1500-5 с мощност 185[kW], 4 степени, 1500 оборота и максимална консумация от 1350nm³/h. Захранването на газстанцията става от централен газопровод, с работно налягане от 0.6 [MPa] . С тази реконструкция капацитета на обекта се повишава до 2100nm³/h.