Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Tag Archives: газови инсталации

КОНТАКТ

гр. София
кв.”Овча купел”
ул. “Земеделска” № 4
Tел./факс: 02/ 9 555 662
Mобилен: 0886 837 655
Mобилен: 0885 827 968
gasteh@abv.bg
office@gasteh.bg
http://www.gasteh.bg

 

РЕФЕРЕНЦИИ

СЕРВИЗ НА ГАЗОВИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

СЕРВИЗ  НА ГАЗОВИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

“ГАЗТЕХ БГ” ЕООД осигурява гаранционното и извънгаранционното обслужване на газови и отоплителни инсталации. За целта поддържа на склад голяма част от консумативите и бързоизносващите се резервни части.
Фирмата извършва и абонаментно техническо обслужване на битови, административни и промишлени обекти, работещи на пропан-бутан и метан съгласно Наредба за устройството, безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоражения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и Наредба за устройството,безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане.
Част от услугите, който предлагаме са:

  • Проверка, настройка и ремонт на предпазно – изпускателни и отсекателни клапани, газсигнализационни системи, пресостати и нивосигнализиращи системи, КИПиА системи, електро табла и електрически системи;
  •  Периодичен технически прегледи на СПО /резервоари, ресивери, парни и водогрейни котли/ и прилежащите им инсталации, включващ:

-вътрешен и външен преглед на съдовете под налаягане;
-радиографичен контрол на съдовете под налаягане;
-калибриране на съдове;
-извъшване на изпитания за якост и плътност;
-изпитания на гъвкави шлангове;
-и други.

  • Ремонт и преустройство на съоръжения под налягане, газови и отоплителни инсталации;

Фирмата извършва контрол върху документацията на обслужваните обекти и оказва пълно съдействие при провеждане на  периодичните технически прегледи осъществявани от РО на ИДТН.