Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Tag Archives: Газификация на промишлени обекти

Газификация на асфалтова база, р-н Кремиковци

This slideshow requires JavaScript.


Газификация на асфалтовата база на “Пътностроителна техника” ЕАД е проектирана през месец февруари 2010 г. от проектанския екип на фирма “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД. Газовата инсталация е изградена през месец март и от 14 април е въведена в работен режим.

Газификация производствена база Ел Би Булгариком – Мандра Видин

This slideshow requires JavaScript.


Газификация производствена база на фирма “ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД .  Април 2010 г. бе сключен договор с “ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД за газифициране на производствената  база  в гр. Видин.

Газификация млекопреработващо предприятие

This slideshow requires JavaScript.

Газификация на млекопреработващо предприятие на фирма “Балкан Специал” ООД с адрес гр. Горна Малина, обл. София е проектирано през месец септември 2009 г. от фирма “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД. Газовата инсталация е изградена ноември 2009 г. от “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД и влиза в