Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Category Archives: 2010

Газова инсталация „Синергон Петролеум” ЕООД

This slideshow requires JavaScript.


През м. Август 2010 г. бе изградено ново автоналивно устройство с дистанционно управление на помпения блок и технологично разделяне на сфери на Обект: Складово стопанство за втечнен нефтен газ на „Синергон Петролеум” ЕООД в гр.София, кв. Кремиковци. Проект: инж. Л. Арсов

Преустройство газова инсталация “БУТАН ГАЗ”

Преустройство газова инсталация БУТАН ГАЗ

This slideshow requires JavaScript.

През м. май на 2010 г. бе извършено преустройство на газова инсталация за монтаж на разходомер за пропан бутан във връзка с Наредба 3 на МФ в Обект: Складово стопанство за втечнен нефтен газ на „БУТАН ГАЗ” гр. Перник, завод „Стомана”.

Метанстанция “МЕТАМОДУЛ” ООД, с. Разлив

This slideshow requires JavaScript.

Автомобилна газоснабдителна станция за компресиран природен газ на фирма “МЕТАМОДУЛ” ООД, с адрес – Землището на с. Разлив, общ. Правец, е разработена и въведена в експлоатация през януари 2010 г. от фирма “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД. На газоснабдителната станция са монтирани: