Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕД

Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕД

ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД дава настоящата референция на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД в уверение на това, че фирмата извърши изцяло и без забележки преустройство и промяна на технологията за зареждане на резервоарите с пропан-бутан съгласно чл. 60 от НУБЕТНГИВВГ на обект: РК “ЕЛАЦИТЕ – МЕД” АД, Складово стопанство за газ пропан-бутан в производствено – ремонтна база, Подобект: Резервоарен парк и място за разтоварване на автоцистерни.

Доволни сме от качеството на строително-монтажните работи, от обслужването и от изпълнението на поставените задачи и изисквания от наша страна.

Професионалистите от „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД са отзивчиви и предлагат разнообразни решения на  Техническия контрол които фирмата осъществява е на изключително високо ниво и създава благоприятни предпоставки за правилно вземане на решения.

„ГАЗТЕХ БГ” ЕООД също така оказва пълно съдействие при извършванто на преглед от представители на РО на ИДТН.

Считаме, че „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД оправда гласуваното й доверие и показа, че е отговорен партньор разполагащ с високо квалифицирани кадри, големи технологични възможности за качествено изпълнение на отговорни обекти. В тази връзка препоръчваме фирмата, като надежден и коректен партньор за бъдещи инвеститори.

 

27.01.2014
инж.Костадин Найденов
Директор РК „Елаците”