Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Референция ЕКОГАЗ КОНСУЛТ ООД

Reference EKOGAZ CONSULT Ltd.

“ЕКОГАЗ КОНСУЛТ” ООД издава настоящата референция в уверение на това, че “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД е надежден партньор и професионалист в своята област.

Фирмата е изпълнител на следните отговорни обекти:
Доставка и монтаж на тръбопроводи и технологично оборудване за обект: Разтоварище за пропан-бутан в гр. Добрич, собственност на„ТОПЛИВО” АД през месец Декември 2010 г. – I етап и през месец Май 2011 г. – II етап

До окомплектовка на резервоар за ПБ и преустройство на газова инсталация за обект: Складово стопанство за пропан-бутан гр. Сливен, собственост на „ТОПЛИВО” АД през месец Юли 2011 г.
Разширение на резервоарен парк и помпено-компресорна станция за газ пропан-бутан на обект: Складово стопанство за газ пропан-бутан кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД през месец Декември 2011 г. – Януари 2012 г.

Възложените дейности бяха извършени при стриктно спазване на заложеното в договорите и проектите, с безупречно качество, в кратки срокове, с мого добра организация и при пълно спазване на нормативните изисквания.

Предвид горното считаме, че на “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД могат да бъдат възлагани отговорни обекти касаещи неговата дейност.

“ЕКОГАЗ КОНСУЛТ” ООД
Любомир Арсов