Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

ПРИОРИТЕТНИ ПАНЕЛИ

This slideshow requires JavaScript.

Приоритетните панели за компресорни станции се използват в случаите, когато има два или повече компресора. Чрез панелите се оптимизира работата на компресорите. При определени настройки всеки един от компресорите може да работи за повече от един консуматор. Панелите може да бъдат изпълнени с ръчно или автоматично превключване.

Пример: К1 и К2 са компресори разположени на един и същи обект. Те са свързани с ОБЩ приоритетен панел. К1 и К2 пълнят транспортируема бутилкова група с голям обем – 2 400 м3. По време на работата на обекта пристига друг консуматор на газ – лек автомобил. К1 остава да работи за бутилковата група, а К2 прехвърля мощността си към лекия амтомобил. След зареждане на автомобила К1 продължава да работи за бутилковата група. При напълване на транспортируема бутилкова група, К1 и К2 прехвърлят работата си към стационарната бутилкова група разположена на територията на компресорната станция. При запълване и на нейния обем, К1 и К2 спират работа. К1 и К2 започват отново работа при спадане на налягането в стационарната бутилкова група, при понижаване на налягането в тях, до предварително зададени параметри.

Чрез ПРИОРИТЕНТНИТЕ ПАНЕЛИ се намаляват броя на стартиране на компресорите и се оптимизира тяхната работа.