Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

ЛОКАЛНИ КОМПРЕСОРНИ СТАНЦИИ

Local compressor stationsЛокалните компресорни станции са разполагат в райони в които няма изградена газопреносна мрежа. Те се захранват от бутилкови групи с по-голям, същите се използват и за доставка на компресиран природен газ в промишленоста където те са с мощност от 30 кW до 55 кW инсталирана електреческа мощност, компресирането става с хидравличен цилиндър двуходов, помпата е куплирана на оста на двигателя.

Пример 1: Бутилковата група от която компресора получава природен газ е току що докарана и е с налгане 200 атм., на стацията пристига автомобил за зареждане, с налягането в неговата бутилка е 0 атм . След като оператора присъедини гъвкавия шланг за зареждане и включи колонката налягането от транспортируемата бутилковата група по тръбопроводите през компресора стига до автомобила (без да се включва компресора) и когато налягането се изравни между бутилковата група и бутилката на автомобила, чак тогава се отваря крана на стационарната бутилковата група в която се съхранява газ с налягане 250 атм. когато пресостатите в колонката за зареждане отчета че е постигнато предварителното зададеното налагане тогава всички кранове са затварят и автомобилън е зареден и готов за път.

Пример 2: Бутилковата група от която компресора получава природен газ е с налгане 70 атм., на стацията пристига автомобил за зареждане, с налягането в неговата бутилка е 0 атм . След като оператора присъедини гъвкавия шланг за зареждане и включи колонката налягането от транспортируемата бутилковата група по тръбопроводите през компресора стига до автомобила / без да се включва компресора/ и когато налягането се изравни между транспортируемата бутилковата група и бутилката на автомобила, тогава компресора се стартира и се отваря крана на стационарната бутилковата група в която се съхранява газ с налягане 250атм. когато пресостатите в колонката за зареждане отчета че е постигнато предварителното зададеното налагане тогава всички кранове са затварят и автомобилън е зареден и готов за път.

Забележка: Компресора се стреми да подържа налягане от 250 атм. с приоритет в стационарната бутилковата група. Той следи какво е налягането в транспортируемата бутилковата група и само когато е необходимо се включва за да компенсира спада от налягане в стационарната бутилковата група. Стационарната бутилковата група е така устроена, че да се намалят броя на стартовете на компресора за да се увеличи неговия живот.