Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Изграждане на газова инсталация

GASTEH - GAS, GASIFICATION, HEATING INSTALLATIONSНа 14.01.2009 г.  “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД получи референция от “РЕНУС БЪЛГАРИЯ” ООД със следното съдържание:

Фирма  “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД изгради вътрешната газова инсталация в администативната сграда на фирма “РЕНУС БЪЛГАРИЯ” ООД в София, бул. Брюксел 1. “РЕНУС БЪЛГАРИЯ” ООД е част от немския спедиционен и логистичен холдинг “РЕНУС ЛОГИСТИК”.

Във всички фази на възложеното от нас задание – проектантска, външна и вътрешна инсталация, монтаж на отоплителна техника, контрол при въвеждане в експлоатация в т.ч. последващ надзор и инструктаж на работещите с техниката специалисти, изпълнителят  “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД показа коректност и професионализъм.

Понастоящем екипът на “РЕНУС БЪЛГАРИЯ” ООД, а така също и нашите клиенти работят при прекрасни условия при поддържана оптимална температура в офиса. Същевременно разходите на фирмата за климатизация бяха снижени.

При изграждането на бъдещи спедиционни терминали на “РЕНУС БЪЛГАРИЯ” ООД, планирани за клоновете ни в Пловдив и Варна отново ще ползваме услугите на  “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД.