Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Газификация

ГАЗТЕХ - Газификация, газови инсталации, системи за отопление, отопление на газ - Газификация, газови инсталации, системи за отопление, отопление на газПроектирането, изграждането преустройството и сервиза на газови инсталации за промишлени, административни и битови обекти е основната ни дейност. “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД е с дългогодишен опит в областта на газификацията. Фирмата се е утвърдила на пазара от 1996 г. с качествени услуги /без компромис/ и гаранция за изработените инсталации и съоръжения. Фирмата е надежден делови партньор, стриктно изпълняващ поетите договорни отношения, изпълнявани в най- кратки срокове и с висок професионализъм.

За изграждането на газови инсталации ние предлагаме на клиентите си пълен комплект от услуги – в зависимост от договореностите:
- проектантите ни извършват оглед на обекта /административна сграда, промишлен обект или еднофамилна къща;
- изготвя се оптимален проект съобразен с нуждите на възложителя;
- съгласува се с Технически надзор;
- изготвя се оферта за изграждане или преустройство;
- след одобрение се сключва договор;
- при изграждането на газовата инсталация се спазват всички нормативни изисквания;
- материалите, които използва нашата фирма са с високо качество, придружени със сертификат за качество и декларация за съответствие;
- организиране извършването на първоначален технически преглед и регистрация на газовата инсталация от органите за Технически надзор;
- предаване на изпълнителската документацията на Възложителя;
- подписване на договор за сервиз и поддръжка;