Идентификационни табели съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Уведомяваме всички настоящи и бъдещи партньори на компанията ни, че предлагаме изработка, доставка и монтаж на монтажни планки и идентификационни табели за резервоари ОЩЕ »

Оборудване за метанстанции ASPRO™

От 2013 г. „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД вече си партнира с фирма DELTA COMPRESION S.R.L, който са официален представител и предлагат висококачествено технологично оборудване за метанстанции на ASPRO™. ОЩЕ »

Консултации по Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми клиенти, “Газтех БГ” ЕООД има удоволствието да Ви предостави най-новата си и актуална услуга – Консултации и вътрешен контрол по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 2

През м. Март 2012 г. на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен и стартира втория етап от разширението на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Складово стопанство СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ – етап 1

През м. Ноември 2011 г., на „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД бе възложен първия етап и стартира разширяването капацитета на Складово стопанство за газ пропан-бутан гр. София, кв. Кремиковци, собственост на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД. ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – Етап 2

През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L ОЩЕ »

Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич – eтап 1

През м. Ноември на 2010 г. се стартира строителството на първия етап от изграждането на най-модерното в страната и на Балканите товаро-разтоварище за пропан–бутан. Същото е собственост на „ТОПЛИВО” АД. ОЩЕ »

 

Газификация на асфалтова база, р-н Кремиковци

This slideshow requires JavaScript.


Газификация на асфалтовата база на “Пътностроителна техника” ЕАД е проектирана през месец февруари 2010 г. от проектанския екип на фирма “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД. Газовата инсталация е изградена през месец март и от 14 април е въведена в работен режим. Собствениците реализират около 30% икономия и са спазени всички еконорми за замърсяване на околната среда. Асфалтосмесителната машина е марка “AMMANN”, с производителност 200t/h, горелката е “OERTLI”, нафто-газова с максимална консумация 1540 nm³/h. Базата се намира в негазифициран район, а газта се доставя чрез бутилкови групи собственост на “Метамодул” ООД, проектирани и изработени от фирма “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД. Газорегулаторните табла също са разработени от проектнаския екип на “ГАЗТЕХ БГ” ЕООД и са предназначени за редуциране на налягането от 220 на 4 [bar] с капацитет 1600nm³/h.

Газификация на промишлени обекти